top of page

Liên hệ chúng tôi

Nhóm của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi mà không có nghĩa vụ. Nếu bạn muốn nói chuyện với Phòng Truyền thông và Tiếp thị, địa chỉ email của chúng tôi là marketing@fatsgreen.com

Địa chỉ Dubai

39, Đường Marasi Drive, Vịnh Business, Za'abeel,
Prime Tower - Văn phòng 28 Tầng 33
dubai,

Địa chỉ Việt Nam

Khu 1, Trại Thủy,
Nguyễn Tất Thành, Liên Bảo,
Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Việt Nam

Giờ mở cửa

Thứ Hai - Thứ Sáu

8:00 sáng – 8:00 tối

Thứ bảy

9:00 sáng – 7:00 tối

​Chủ nhật

9:00 sáng – 9:00 tối

Tiếp xúc

+971 553274493

Tiếp xúc

    +84 981 562 961

    bottom of page