top of page

gặp đội

Chúng tôi có nhân viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm cho các hoạt động được phát triển trong Fatsgreen Bioenergy. Chúng tôi thực hiện từng dự án của mình một cách nhanh chóng và hợp lý; bằng cách này, chúng tôi đảm bảo có được sản phẩm chất lượng đối với hàng hóa được chế tạo tỉ mỉ cũng như đối với các dịch vụ được thực hiện trong công ty của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi bao gồm các chuyên gia toàn cầu và các chuyên gia đầy nhiệt huyết, những người có động lực và sự cống hiến cho công việc của họ là yếu tố sống còn đối với sự thành công của Fatsgreen Bioenergy.

Fatsgreen Bioenergy liên tục đầu tư vào việc đào tạo đội ngũ của chúng tôi để luôn cập nhật thông tin cho họ. Chúng tôi tổ chức những ngày ngoài trời mà tất cả chúng tôi đều tham gia để thúc đẩy tinh thần đồng đội. Chúng tôi cũng tổ chức các ngày trong nhà, trong đó chúng tôi khuyến khích động lực của từng nhân viên. 

Chúng tôi biết rằng hoạt động và động cơ của một công ty không gì khác chính là các nhóm con người tạo nên nó. Đội ngũ quản lý hành động trực tiếp, truyền tải các giá trị cơ bản cho những người tạo nên công ty.

Một nhóm đa ngành được tích hợp bởi các kỹ sư chuyên về các nhiệm vụ khác nhau cho phép Fatsgreen Bioenergy cung cấp các giải pháp kịp thời và hiệu quả cho các dự án. Làm việc theo nhóm là cơ sở của tổ chức. Đó là một cách suy nghĩ khác, và đó là một cách chiến thắng dựa trên sự cam kết.

Tại Fatsgreen Bioenergy, động lực của công ty là đội ngũ con người, những chuyên gia đã trở thành giá trị quan trọng nhất của công ty.

Call 

+971 553274493

Email 

Chứng nhận ISCC EU

Certification ISCC.png
    bottom of page